DARMOWA DOSTAWA OD 400 zł

Zapisz się do newslettera i otrzymaj jednorazowy rabat -10% na pierwsze zakupy!

KONTAKT : 882 853 414

Regulamin Newsletter Pocwarszawa.pl

Regulamin Newsletter Pocwarszawa.pl

 

§ 1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Newsletter pl, zwanym dalej „Regulaminem Newsletter”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez operatora usługi Newsletter, którym jest Sprzedający.
 2. Sprzedającym jest PM SPORT P. Lewandowski i M. Wojtiuk sp. j. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096625, posiadająca NIP 522-10-02-164, adres e-mail: info@pocwarszawa.pl, telefon: +48 22 749 11 40 oraz faks +48 22 749 11 45.
 3. Regulamin Newsletter stanowi integralną część Regulaminu pocwarszawa.pl. Definicje określone w Regulaminie pl znajdują odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie Newsletter, chyba że co innego wynika z Regulaminu Newsletter.
 4. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci internet, prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas zapisu do korzystania z usługi Newsletter, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

§ 2. Usługa Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji, konkursów, nowościach) sklepu internetowego pl, a także wydarzeń związanych z promocją Produktów.
 2. Użytkownik w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter ze Sprzedającym i otrzymywania wiadomości, o mowa w niniejszym regulaminie Newsletter, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail) w formularzu rejestracyjnym dotyczącym zapisania się do korzystania z usługi Newsletter, dostępnym na stronach sklepu internetowego pl.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 3. Korzystanie z usługi Newsletter

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna. 
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i w formularzu rejestracyjnym dotyczącym zapisania się do korzystania z usługi Newsletter, dostępnym na stronach sklepu internetowego pl, podała swój adres e-mail, a następnie kliknęła przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Sprzedającego oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 3. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Sprzedającego stanowić może naruszenie prawa.
 5. Sprzedający w ramach usług Newsletter zastrzega sobie prawo:
 6. wysyłania reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do użytkownika,
 7. czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
 8. zaprzestania świadczenia usługi Newsletter na rzecz konkretnego użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi Newsletter przez innych użytkowników bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin Newsletter.

 

§ 4. Umowa

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik korzystający z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail Sprzedającego zamowienia@pocwarszawa.pl, pocztą na adres Sprzedającego albo poprzez wypisanie z usługi Newsletter przez kliknięcie linku zawartego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w związku z realizacją usługi Newsletter.
 4. Sprzedający może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu użytkowników korzystających z usługi Newsletter, na podane przez nich adresy e‑mail.
 5. Sprzedający ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez użytkownika.

 

§ 5.  Dane osobowe

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Polityką prywatności i plików cookie.
 3. Priorytetem Sprzedającego jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

 

§ 6. Pozostałe postanowienia

 1. Użytkownik może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku jeżeli działania Sprzedającego przewidziane w niniejszym Regulaminie Newsletter są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami.
 2. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, w tym formie elektronicznej na adres zamowienia@pocwarszawa.pl lub w formie listu poleconego na adres Sprzedającego.
 3. Postepowanie reklamacyjne określone zostało w artykule 7 Regulaminu sklepu internetowego pl.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Newsletter stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego pocwarszawa.pl oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

POWYŻEJ 400ZŁ

DARMOWA

DOSTAWA

DARMOWY

ODBIÓR W SKLEPIE

ZWROT

DO 14 DNI

TYLKO ORYGINALNE
PRODUKTY